30 November 2008

09 November 2008

ChantGreek Orthodox Church, Nr Vathi, Kalymnos, Greece
© David Weeks 2008